Tania Franco Klein

Works

(c) Tania Franco Klein, Ophelia (self-portrait), 2018