ROOF-A ART AWARD

ROOF-A LANCEERT EEN NIEUWE KUNSTPRIJS VOOR TWEE VROUWEN, TWEE GENERATIES, TWEE SOLOPRESENTATIES | ZAT. 21 JAN.2023 – 16.00 UUR

Een nieuwe kunstprijs in het nieuwe jaar!
ROOF—A is een fonkelfris cultureel initiatief waar we verbinden, bevragen, tonen en uitdagen. We zijn een podium voor de kunst, met avontuurlijke tentoonstellingen, maar ook een vertrekpunt voor culturele ontmoetingen en krachtenbundeling. Vanuit deze ambities lanceren we op zaterdag 21 januari 2023 de ROOF-A Art Award, een tweejaarlijkse kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars. Een onderscheidende prijs, waarbij we een uniek podium bieden binnen een vernieuwend galerieconcept.

Twee vrouwen, twee generaties
De prijs is gericht op twee vrouwen, twee generaties, twee solotentoonstellingen en twee keer een bedrag € 7.500,-.
De laatste jaren is er gelukkig veel meer aandacht voor de positie van vrouwelijke kunstenaars, denk aan de Biënnale van Venetië die werd gedomineerd door vrouwen (Milk of Dreams) en de vrouwelijke Turner Prize winnaar: Veronica Ryan.

Het is slechts een begin, de werkelijke gender balans zal vermoedelijk nog generaties lang duren. Daarom is deze prijs erop gericht om vrouwelijke kunstenaars uit verschillende generaties met elkaar te verbinden om kennis en ervaring uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en te inspireren; op zoek naar de intergenerationele kracht!

De selectie
De selectiecommissie bestaat dit jaar uit Hester Alberdingk Thijm (Directeur AkzoNobel Art Foundation), Ilana Stel (verzamelaar), Lobke Broos (Directeur ROOF-A), Gijs Assmann (kunstenaar).

Vanuit een gezamenlijke missie om het draagvlak voor kunst en cultuur te vergroten hebben wij de ROOF-A Art Award ontwikkeld en een selectie gemaakt van kunstenaars die nog geen galerie in Nederland hebben, die autonoom werken, een eigenzinnige signatuur hebben, dichtbij hun onderwerp staan, uitgebreid studie/onderzoek doen, kennis van materiaal, innovatieve toepassing daarvan en ambitieus zijn. Tot slot is een belangrijke voorwaarde dat de kunstenaar en zijn/haar werk aansluit bij de multidisciplinaire programmering van ROOF-A. Visueel aantrekkelijk, divers en uitdagend.”

Verbinding en krachtenbundeling
Het verbindingsteken zit in de signatuur van ROOF-A. Vanuit de twee vleugels ROOF-A Gallery en ROOF-A Development openen we deuren tussen en met kunstenaars, bedrijven, galeries, mecenassen en musea. We geven niet alleen een podium aan de kunst, maar er wordt ook antwoord gegeven op de actuele vraag naar verbinding. Hoe kunnen culturele, publieke en private netwerken hun maatschappelijke wisselwerking versterken?

Vanuit deze vraag ontstond het ROOF-A Jong Talent & Experiment programma in 2022 en nu ook de ROOF-A Art Award in 2023. In beide tweejaarlijkse culturele initiatieven ontstaat een mooie samenwerking tussen kunstenaars, galerie(s), musea, bedrijven, particulieren en andere professionals in het veld. 

Speciale dank

Annelies van der Vorm
Vanuit een passie voor kunst en cultuur is Annelies van der Vorm betrokken bij de eerste ROOF-A Art Award. Als vrouwelijke ondernemer steunt zij in het bijzonder vrouwelijke kunstenaars/ondernemers. Daarnaast is zij een strijder in het aanjagen van een culturele boost met een focus op de stad Rotterdam. De inspirerende ontmoetingen en de inhoudelijke gesprekken over kunst geven haar toegang tot een wereld vol verbeelding.

Familie Stel
Ilana, Iriet en Asja zijn de vrouw en dochters van de helaas vorig jaar overleden verzamelaar Rob Stel. Hij ontwikkelde zijn interesse en liefde voor de kunst tijdens persoonlijke ontmoetingen met kunstenaars. Het zijn deze bijzondere en inspirerende ontmoetingen die uiteindelijk leiden tot de opbouw van een omvangrijke kunstcollectie.

We zijn Annelies van der Vorm en de familie Stel bijzonder dankbaar voor het mogelijk maken van de eerste ROOF-A Art Award!