ROOF-A Jong Talent en Experiment

ROOF-A Jong Talent en Experiment: Een mix van coachen, investeren en presenteren

ROOF—A is een plek waar we verbinden, bevragen, tonen en uitdagen. In combinatie met solotentoonstellingen en previews in verschillende media van (inter)nationaal gevestigde kunstenaars zetten we ook in op een traject voor jong talent en experiment. Dit programma kenmerkt en verenigt ROOF-A Gallery en ROOF-A Development.

Het programma is gericht op een mix van coachen, investeren en presenteren. Ook binnen dit programma wordt ingezet op cross overs en besteden we aandacht aan de verschillende disciplines en media waarin werk wordt gecreëerd/gemaakt.

Je kunt de opzet van het programma voor jong talent typeren als een proces van zaaien en oogsten. Een proces van scouten en coachen. Dit programma sluit tevens aan bij de maatschappelijke rol die we willen vervullen vanuit ROOF-A en vanuit de toewijding aan de culture sector zowel kennis en expertise te delen, deuren te openen alsmede een podium te bieden aan jong talent. Zowel bij jong als gevestigd talent zijn kwaliteit, inhoud en innovatie belangrijke eigenschappen.

Waarom een samenwerking?
Ons gezamenlijke doel is de samenleving verrijken met kunst en cultuur. Kunst is een gift aan de wereld, waar wij schouder aan schouder met kunstenaars en andere partners strijders zijn in de voorhoede om deuren te openen.

De kick-off van ROOF-A Jong Talent samen met de AkzoNobel Art Foundation biedt een stevige start van een lange termijn programma voor het bieden van een uniek podium aan jong talent binnen een nieuw cultureel concept. We kijken met genoegen uit naar samenwerkingen met mecenassen en bedrijven, waarmee we onze maatschappelijk rol vervullen in het verbinden van mensen en cultuur.

Contact
Voor meer informatie over de mogelijkheden in het programma voor jong talent en het vervullen van een rol in een mix van coachen, investeren en presenteren neem contact op met:

Lobke Broos
T: +31(0)6 473 660 76
E: lobkebroos@roof-a.com